Правила за стипендии

ПРАВИЛА ЗА СТИПЕНДИИ-2018

. На основание чл. 257, ал. 1 и 2 от ЗПУО; чл. 0, ал.1 от Постановление №328/21.12.2017 г. на МС и във връзка с решение и предложение до Директора на 23 СУ на комисия по стипендиите с Протокол №1/07.02.2018 г., определя със Заповед № A-660/13.02.2018 г.  вида и видовете стипендии, получавани от учениците.

За повече информация:

Заповед № A-660/13.02.2018 г.

 

 

Заявления и бланки: