Правила за стипендии

Правила стипендии- 2022 година

Уважаеми родители, класни ръководители и ученици,

 

Моля да се запознаете с Правила за стипендии за 2022 година от прикачения файл.

 

Правилата са разработени въз основа на Постановление №328 на МС за условията и реда за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование.

 

От УР