23 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ - ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1Б, 1В, 2Б, 2В, 2Г И 8Б КЛАС.